Zašto i kada je potrebno uraditi ultrazvučni pregled kukova kod beba?

Razvojni poremećaj kuka (RPK) je jedno od najčešćih oboljenja lokomotornog sistema kod beba

Foto: Shutterstock

Razvojni poremećaj kuka (RPK) je jedno od najčešćih oboljenja lokomotornog sistema,a ultrazvuk je metoda izbora u dijagnostici svih oblika (RPK).Prvi UZ kukova je potrebno uraditi u prva 3 meseca jer je veoma bitno što ranije otkriti eventulane nepravilnosti u građi zgloba kuka i time skratiti dužinu trajanja lečenja i izbeći agresivnije metode lečenja

Razvojni poremećaj kuka (RPK) je jedno od najčešćih oboljenja lokomotornog sistema ,pa je savremena koncepcija zdravstvene zaštite svakog deteta i odojčeta okrenuta ranom otkrivanju i lečenju ovog poremećaja.Pregled dečjeg kuka se temelji na kliničkom pregledu i ultrazvučnom pregledu svakog deteta uz eventualnu RTG dijagnostiku

 

 

Ultrazvuk je uvek metoda izbora u dijagnostici svih oblika RPK jer dosta dobro pokazuje prisustvo nestabilnosti kuka, i nedovoljnu razvijenost acetabuluma,pa uz pomoć njega

 

možemo postaviti dijagnozu kako displazije tako i subluksacije i luksacije kuka.Kako je kuk u novorođenačkom i ranom odojačkom periodu dominantno hrskavičave građe te se ne može videti na rentgenskom snimku,ultrazvuk predstavlja metodu izbora za ranu dijagnozu a time otvara vrata za što ranije lečenje i izlečenje bez invazivnih metoda
Prvi UZ kukova treba uraditi u prva 3 meseca (nekoj deci se radi već i u porodilištu –karlična prezentacija ,pozitivna porodična anamneza ,klinički pregled ) da bi se pravovremeneo ustanovili da li su kukovi „zreli“.
Po rođenju deteta nastavlja se rast i razvoj svih organa i sistema pa i kukova .Pokretima nogu ,bebe produbljuju čašice zgloba kuka i pripremaju ga za dalje zdravo funkcionisanje .Ukoliko čašice nisu dovoljno produbljene,kađemo da su plitke i da glavica butne kosti ne može adekvatno nalewgne na čašicu,pa je tada potrebno da se takvi kukovi prate od strane dečijeg ortoped uz adekvatne savete ili terapiju .
Veoma je bitno na vreme ,odnosno što ranije otkriti eventualne nepravilnosti u građi zgloba kuka jer ćete na taj način skratiti dužinu trajanja lečenja i izbeći agresivnije metode lečenja.Ako ste ultrazvukom i kliničkim pregledom ustanovilida se kukovi Vaše bebe razvijaju kako treba ,tada se možete osloboditi i širokog povijanja
Autor : dr Jasna Mirković pedijatar