Šta je dislalija? Kada se javiti logopedu…

Dislalija je nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru pojedinih glasova.Predstavlja jedan od najučestalijih govornih poremećaja kod dece predškolskog uzrasta.Istraživanja pokazuju da na ovom uzrastu 20-30 procenata dece pokazuje odstupanja u izgovoru glasova.

"srećno dete"

Kako je prepoznati?

Evo nekoliko termina radi lakšeg razumevanja dislalije

Omisija :Ukoliko dete ne izgovara odredjeni glas. Naprimer umesto riba kaže iba.

Distorzija:Ukoliko izgovor odredjenog glasa u manjoj ili većoj meri odstupa od pravilnog izgovora. Naprimer francusko r umesto pravilnog izgovora glasa r.

Supstitucija:Ukoliko dete umesto odredjenog glasa izgovara neki drugi glas.Naprimer umesto kruška kaže kruska.

Uzroci nastanka

Uzroci dislalija mogu biti poremećaji u anatomiji govornih organa(organski uzroci):rascepi usana i nepca,visoko nepce,anomalije u gradji vilice i zuba,kratak fernulum,slabije pokretan jezik, oštećenje sluha .

Mnogo češće mogu biti uzrokovani psihološkim i socijalnim faktorima(funkcionalni uzroci):loš govorni model koji dete usvaja,loš fonemski sluh, infantilni govor(posledica emocionalnih sukoba),roditeljski perfekcionizam,bilingvizam(paralelno učenje dva jezika),nedovoljna verbalna stimulacija.

Kada se obratiti stručnjaku?

Dislalije se relativno lako i brzo tretiraju ukoliko se javite kada primetite određena odstupanja u izgovoru glasova.Što duže čekate ,teže i duže će trajati korekcija odredjenog glasa.Dakle nikad nije rano da se javite logopedu.

Milica Radojević diplomirani defektolog logoped

email:deciji.logoped@gmail.com tel:+381638228758