Knjiga o bezbednosti dece na internetu

Vaše dete je na internetu. Ako nije – biće! Hajde da mu zajedno pokažemo pravila igre u virtuelnom prostoru i zaštitimo ga od rizika! 

bezbednost dece na internetu

Autor  knjige ,,Bezbednost dece na internetu i na društvenim mrežama – vodič za roditelje’’je Katarina Jonev Ćiraković koja se od 2016. godine aktivno bavi edukacijom dece, mladih i roditelja o opasnostima na internetu i društvenim mrežama. 2017. godine je pokrenula sopstveni projekat pod nazivom CyberAtis sa ciljem podizanja svesti kod dece i mladih o opasnostima na Internetu kao i širenju kulture ponašanja na društvenim mrežama. Do sada je održala više od 200 samostalnih predavanja u više od 19 gradova u Srbiji.

Cilj knjige je promovisanje sigurne upotrebe interneta i društvenih mreža među decom i mladima kao i pružanje smernica roditeljima da lakše razumeju i ukažu da potencijalne opasnosti koje vrebaju iz virtuelnog prostora. Vodič za roditelje je podeljen u 6 poglavlja i pruža odgovore na najčešće nedoumice koje roditelji imaju kada je u pitanju virtuelni prostor. Roditelji treba da se upoznaju sa digitalnim rizicima, nasiljem na internetu, zavisnosti od video igrica, da znaju kome da se obrate za pomoć u slučaju da se nešto desi.

Šta se podrazumeva pod rizičnim ponašanjem na internetu?

Ko je žrtva, a ko nasilnik u virtuelnom prostoru?

Ko su internet predatori?

Da li su društvene mreže bezbedne po našu decu? Dobri i loši primeri ponašanja na internetu? Kada detetu kupit iprvi telefon? Kako se opasnost može sprečiti? Koja su rešenja? Šta ako je dete žrtva proganjanja na internetu? Da li postoji zavisnost od video igrica? Šta je digitalna reputacija? Zašto je mladima bitan virtuelni svet?

Kome da se obratimo za pomoć?

Zašto je komunikacija roditelj – dete bitna?

Sve ovo su pitanjana koje knjiga ,,Bezbednost dece na internetu i na društvenim mrežama – vodič za roditelje’’treba da pruži odgovore roditeljima čija se deca rađaju, rastu, obrazuju se, razvijaju i žive u digitalnom svetu.

Knjiga je dostupna za naručivanje nasajtu www.katarinajonev.com kao i na instagram profilu autorke @katarinajonev gde se mogu pronaći informativni i edukativni tekstovi o bezbednosti na internetu.

bezbednost dece na internetu katarina jonev
Zašto je namenjena upravo roditeljima?

Nažalost, nisu svi roditelji podjednako upućeni kako da adekvatno usmere svoju decu kada su bezbednost, privatnost i prisutnost u virtuelnom svetu u pitanju. Stoga knjiga ,,Bezbednost dece na internetu – vodič za roditelje’’ treba da roditeljima čija deca rastu i razvijaju se u digitalnom dobu pruži odgovore na nedoumice i da smernice kako da njihova deca postanu (i ostanu) bezbedna. Internet nije bauk, ako se dobro i pravilno koristi može da donese veliki broj koristi detetu – razvijanje komunikacionih veština, učenje i usavršavanje stranih jezika, čitanje e-knjiga, razvoj IT pismenosti… Ali svaki roditelj mora da zna da ima veliki broj opasnosti koje vrebaju na Internetu a koje targetiraju upravo najmlađe.