Savet pedijatra

Na Vaša pitanja odgovara pedijatar dr Ivan Stefanović kao i specijalisti iz drugih oblasti medicine.Savet pedijatra dobijate u roku od 24h.Bez pregleda i praćenja deteta nije moguće dati potpunu procenu stanja deteta.Saveti nisu uputstvo za lečenje.Odgovore stručnjaka shvatite samo kao informaciju

Vas pedijatar